Kontakt:

 

Kaderli  Beat

Utzenstorfstrasse 5

3425 Koppigen

Tel +41 (0)34 413 11 10

Fax +41 (0)34 413 11 14

bkaderli@solnet.ch

 

 

 

   

 

 

 

Spezial-Angebote:

 

                          

 

                     

 

            3-Rad Mofa Pony Buba Occ. 130Km 8000.- (Neu Preis 9500.-)